NZOZ   Medyk    ul. Fabryczna 26,   24-300 Opole Lubelskie     81 827 25 04

Fachowa i doświadczona kadra

Bezpłatne świadczenia w ramach umowy z NFZ

Zaufanie trzech pokoleń Pacjentów

Z

Porady ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Z

Wizyty domowe

Z

Orzekanie o stanie zdrowia

Z

Diagnostyka

Z

Kierowanie na konsultacje specjalistyczne

Z

Profilaktyka i promocja zdrowia

Z

Szczepienia ochronne

Z

Opieka pielęgniarki środowiskowej

Z

Opieka położnej środowiskowej

Przychodnia czynna

pon. – piąt. od 7.00 do 18.00

rejestracja telefoniczna tel. 81 827 25 04

poradnia dziecięca tel. 81 827 36 62

po godz. 18.00 pomoc doraźna

w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.

tel. 81 817 34 11, 81 827 22 78

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MEDYK s.c. w Opolu Lubelskim

Halina Koprowiak, Zenon Miroński,

Marzanna Wójtowicz, Zbigniew Zwoliński

24-300 Opole Lubelskie, ul Fabryczna 26

NIP 717-16-35-795 REGON 432246293-00012

03-09-01-02524-02