NZOZ   Medyk    ul. Fabryczna 26,   24-300 Opole Lubelskie     81 827 25 04

Diagnostyka

W punkcie pobrań pobieramy krew oraz przyjmujemy inny materiał do badań laboratoryjnych. Oferujemy szereg badań z krwi oraz innych materiałów w zakresie m.in.:

  • analityki ogólnej,
  • hematologii i koagulologii,
  • badań biochemicznych,
  • badań serologicznych, w tym serologia grup krwi,
  • immunodiagnostyki,
  • specjalistycznych badań w kierunku alergii,
  • badań mikrobiologicznych.

Badania wykonywane są w ALAB Lublin oraz Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Przyjęcia materiałów do badań:

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 10.00

 

Informacja telefoniczna 81 827 41 74

Na liście punktów poboru proszę wybrać LUBLIN DSK

Przychodnia czynna

pon. – piąt. od 7.00 do 18.00

rejestracja telefoniczna tel. 81 827 25 04

poradnia dziecięca tel. 81 827 36 62

po godz. 18.00 pomoc doraźna

w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.

tel. 81 817 34 11, 81 827 22 78

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MEDYK s.c. w Opolu Lubelskim

Halina Koprowiak, Zenon Miroński,

Marzanna Wójtowicz, Zbigniew Zwoliński

24-300 Opole Lubelskie, ul Fabryczna 26

NIP 717-16-35-795 REGON 432246293-00012

03-09-01-02524-02