NZOZ   Medyk    ul. Fabryczna 26,   24-300 Opole Lubelskie     81 827 25 04

Umowa z NFZ

Nasza przychodnia świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób ubezpieczonych.

Zakres usług w ramach NFZ – opieka podstawowa Opieka lekarzy internistów, pediatrów, specjalistów medycyny rodzinnej oraz pielęgniarek i położnych, gabinet zabiegowy, laboratorium, punkt szczepień. Wymagane jest złożenie deklaracji wyboru przychodni. Formularz do pobrania na stronie NFZ oraz dostępny w przychodni.

 

Pomoc w stanach nagłych zachorowań dla pacjentów z innych przychodni

Pacjenci nie należący do naszej przychodni, którzy są zameldowani poza Gminą Opole Lubelskie i gminami sąsiadującymi, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z pomocy lekarskiej bez składania deklaracji.

Przyjęcia pacjentów z Unii Europejskiej

Pacjenci z krajów Unii Europejskiej, przebywający czasowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy lekarskiej na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia, wydanych przez ubezpieczalnie w ich kraju – najczęściej jest to tzw. „Karta EKUZ”.

Prawo do bezpłatnych świadczeń

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń w ramach umowy z NFZ weryfikowane są w elektronicznym systemie eWUŚ. Jeżeli system eWUŚ poinformuje o braku ubezpieczenia, pacjent ma możliwość okazania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub napisanie odpowiedniego oświadczenia. Więcej informacji dotyczących potwierdzania ubezpieczenia – na stronie NFZ.

Przychodnia czynna

pon. – piąt. od 7.00 do 18.00

rejestracja telefoniczna tel. 81 827 25 04

poradnia dziecięca tel. 81 827 36 62

po godz. 18.00 pomoc doraźna

w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.

tel. 81 817 34 11, 81 827 22 78

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MEDYK s.c. w Opolu Lubelskim

Halina Koprowiak, Zenon Miroński,

Marzanna Wójtowicz, Zbigniew Zwoliński

24-300 Opole Lubelskie, ul Fabryczna 26

NIP 717-16-35-795 REGON 432246293-00012

03-09-01-02524-02